Kontakt

Sídlo Bratislava:

ABUNDANS s.r.o.
Majerníkova 1
841 05  Bratislava
IČO: 47 318 694

Pobočka Košice:

ABUNDANS s.r.o.
Jakobyho 1
040 01  Košice
 
e-mail: info@abundans.sk 
mobile: +421 948 399 999